Nemeth Attila Levente

Nemeth Attila Levente

Nemeth Attila Levente student al secţiei Grafică, anul II, propune „Infernul lui Dante” un proiect care ilustrează opera lui Dante Alighieri „Divina Commedia”, reprezentarea „Infernului”. Tânărul artist scoate în evidenţă momentele specifice din realitatea rigidă. Tânărul artist caută să actualizeze opera scrisă de acum câteva sute de ani prin ilustrarea Infernului cu scenele inspirate din mediul cotidian. “Punctul de plecare este prelucrarea fotografiilor cu scopul investigaţiilor criminalistice, acestea ilustrând transformările corpurilor umane în urma unor omoruri comise cu o deosebită brutalitate, sânge rece“.