Daria Langa

Daria Langa

des/prins

Lucrarea prezintă, într-o abordare grafică, o preocupare personală față de ideea libertății, fizice și psihice, şi ridică o serie de întrebări referitoare la condițiile ei și la contextul în care aceasta devine relativ tangibilă.

Subiectul perioadei comuniste, arhidocumentat și exploatat la nivel național și internațional în toate domeniile culturale, revine aici, în aceași notă, oarecum stereotipă, drept fundal al preocupării mele, și anume, anii petrecuți în închisoare de către părintele Tertulian Langa, deținut politic al acelei perioade.

Putem spune că libertatea este condiționată de limite, acestea devenind un concept perceptibil numai în momentul depășirii lor; limitarea fizică extremă a fost catalizatorul eliberării psihice în cazul menționat, într-o zonă de spiritualitate, a credinței.

La un nivel micro, al zilelor noastre, în acest sistem de limite în care ne învârtim, unele impuse de o pura coincidență sau de o forță exterioară (rasă, sex, etnie, castă, limbă, etc.), altele autoimpuse conștient sau inconștient, apare uneori acel catalizator al eliberării în urma căruia, urmând modelul de mai sus, anumite limite sunt mutate, uneori depășite.
Lucrările mele transmit această metaforă în zona vizualului prin materializarea celor două concepte discutate: limită (grid) și catalizator (pată).

Gridul matematic, format dintr-o serie de linii, prin evidenta sa trimitere cu gândul la senzația de încarcerare, împovărare, e o sumară reprezentare a hărții limitelor noastre, în timp ce pata, diametral opusă ca aspect vizual, este exact elementul capabil să creeze o mutație în sistemul nostru, să îndepărteze, deformeze și. privit din ansamblu, să schimbe caracterul plat și bidimensional al hărții noastre într-unul tridimensional.

Această adăugare a unei noi dimensiuni grafice reprezintă al treilea element al metaforei, și anume exact transformările naturale survenite în urma depășirii frontierelor personale.