Mihai Gules

Mihai Gules

Torso

 

Prin proiectul Torso urmăresc reprezentarea torsului uman, derivând de la statulul pictorului, raportându-mă la sculpturi ale Renascentismului și Greciei antice, o înlocuire a caracteristicilor formelor sculpturale cu cele ale unei forme picturale, care au tendința de a transforma forma acestuia într-un pseudo-peisaj interior, acesta din urmă condiționând aspectul lucrărilor.

Expresivitatea lucrărilor urmăreşte un echilibru format din subordonarea formei la cromatica fundalului, pornind de la o zonă plată, monocromă și ajungând până la un expresionism aglomerat. Astfel, se creează un dialog între formele sculpturale și peisajelele concepute în jurul lor.

Fragmentările trupului exprimă o trecere a timpului. De aceea am urmărit diferite tonuri de griuri, cât și griuri colorate ca și gamă cromatică pentru torsuri.

Am plasat torsurile într-un ancadrament pictural uniform, umărind niste pseudo-accidente controlate, care oferă posibilitatea jonglării cu efectele obținute, pentu a dobândi noi moduri de a reinterpreta o imagine a realităţii, cercetând forța expresivității plastice.

Torsul, în prezenta cercetare, prin singularitatea lui, ca element plastic, poate fi o reprezentare a corpului uman, de sine stătătoare, care, în urma cercetării domeniului sculpturii și a observării monumentalităţii acesteia, permite raportarea ei la o formă picturală.